Penampilan posting dalam arsip PUPUJIAN

pupujian

Diposting oleh Orang Sunda pada 20:31, 18-Apr-13

Nun, Gusti abdi sanés ahli surga nanging henteu kiat nandangan naraka, mugi gusti kérsa maparinan tobat ngahampura kana tingkah anu lépat.

Pupujian

Diposting oleh Orang Sunda pada 11:03, 25-Jan-13

Nabi urang sarerea kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenengannana. Arab Quraes nya bangsana.
Ibuna Siti Aminah, Ramana Sayid Abdullah dibabarkeunna di Mekah wengi Senen taun gajah.
Robiulawal bulanna, tanggal kadua belasna, April bulan masehina tanggal kadua puluhna.
Waktos babarna kacatur, malaikatna disaur, ninggal cahya meni ngempur dibumina hurung mancur.
Babar taya kokotoran, orok lir kenging nyepitan, soca lir kenging nyipatan sarta harum seuseungitan.